Alpski turizem pred novim izzivom

13. februar, 2017

Alpska turistična ponudba se je znašla pred novim izzivom. Na eni strani se je spremenilo vedenje obiskovalcev in turistov, na drugi strani pa podnebne spremembe vedno bolj otežujejo zimsko rekreacijo. Leto 2017 je OZN razglasila za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj in v tej smeri bodo potrebne tudi strukturne spremembe turističnega sektorja v Alpah.

 

Podnebne spremembe v alpski regiji

Količina dežnih padavin na območjih pod 1000 metri nadmorske višine tekom leta presega količino snežnih padavin. Smučarske sezone so vedno krajše, umetno zasneževanje pa nudi le delno rešitev problema. Po napovedih naj bi se do leta 2050 s smučarskim turizmom lahko ukvarjali le še na območjih, ki se nahajajo vsaj na 1800 metrih nadmorske višine.

 

Upad turizma

Razmere v zimskem turizmu se na območju Alp sicer razlikujejo od države do države, vendar imajo skupno točko v naraščajočih temperaturah in spremenjenem vedenju počitniških gostov in obiskovalcev. Število nočitev in turistov v Alpah zadnja leta upada, kar tretjina do četrtina smučišč pa posluje z izgubo. Turisti v Alpah ne želijo le smučati, temveč se želijo preizkusiti tudi v drugih dejavnostih, kot so hoja s krplji, sproščanje v centrih dobrega počutja ali spoznavanje regionalnih posebnosti.

 

Potrebno je preoblikovanje obstoječe turistične ponudbe

V luči prilagajanja na nove razmere bo potrebna korenita gospodarska in družbena preobrazba. V središču tega preobrata mora ostati kakovost življenja gostov in prebivalcev. To bo možno doseči le s splošnimi regionalnimi strategijami, ki bodo vključevala vsa področja gospodarjenja in življenja. Turizem tako ne sme biti sam sebi namen, temveč mora v duhu mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj združevati različna področja in krepiti identiteto turističnih destinacij. Usmerjen mora biti v trajnostno zimsko ali celoletno turistično ponudbo.

 
Vir: Cipra – živeti v Alpah

(Visited 5 times, 1 visits today)