Glas mladih za Alpe

11. avgust, 2018
Foto: CIPRA International

Podnebju prijazna potovanja z vlakom in spoznavanje alpskega sveta, ob tem pa seveda upoštevanje načel trajnostnega razvoja in to ne le na papirju, temveč tudi v realnem življenju – Mladinski svet CIPRE, eden od pobudnikov pilotnega projekta Youth Alpine Interrail, je 100 mladim omogočil ugoden nakup prve alpske vozovnice Interrail, s katero lahko letos poleti mladi potujejo z vlakom po Alpah.

Ideja o vozovnici se je pred tremi leti porodila udeležencem enega od projektov CIPRE, ki so takrat potovali na svetovno razstavo in poskušali pri tem ravnati čim bolj trajnostno. V gostujoče mesto Milano/I so se odpravili peš, z vlakom, čolnom oziroma kolesom in tako potrdili, da so potovanja, ki upoštevajo trajnostne zahteve, uresničljiva, le postopek rezervacije vozovnic se je izkazal kot zelo zapleten in drag. Od tod ideja za cenovno sprejemljivo vozovnico, namenjeno mladim za potovanja po Alpah.

Skupaj naprej

Mladinski svet CIPRE danes sestavlja trinajst mladih, starih od 15 do 30 let, ki prihajajo iz različnih alpskih držav. Od leta 2013 se zavzemajo za intenzivnejši trajnostni razvoj na območju Alp, svetujejo Mednarodni komisiji za varstvo Alp (CIPRA) in v alpsko politiko ter projekte vnašajo svojo perspektivo. V mladinskem projektu Whatsalp youth so tako v sodelovanju s skupino pohodnikov whatsalp organizirali več pohodniških etap, si pri tem izmenjali izkušnje in informacije ter v svojih državah začeli uresničevati lastne pobude.

Sodelovali so tudi v projektu I-LivAlps, kjer so skupaj s strokovnjaki razvijali procesno in strokovno znanje o temah, kot so socialne inovacije ali turizem. Članica sveta Julia Thüringer (25) iz Avstrije vidi pomen Mladinskega sveta predvsem v krepitvi samozaupanja posameznika in njegovem motiviranju: “Če se tudi drugi borijo za okolje, nas to navdaja z močjo za nadaljnje vztrajanje. Pa čeprav imaš včasih občutek, da stvari ni mogoče spremeniti.”

Več vključevanja mladih v proces oblikovanja lokalnih politik v Alpah

Vztrajnost je zaželena zlasti v alpski politiki, kjer se mladi še vedno premalo vključujejo v sprejemanje in oblikovanje političnih odločitev. Članica Mladinskega sveta CIPRE Mirjam Kreisel ima pogosto občutek, da politiki mladih ne jemljejo dovolj resno: “Menim, da je mladina pogosto zadolžena le za ‚trženje‘.” A vendarle je prišlo tudi do napredka: v letu 2017 je Strategija EU za alpsko regijo (Eusalp) k sodelovanju na letnem forumu prvič povabila tudi mlade. Mladinski svet CIPRE se od letošnjega leta dalje v okviru strategije v 4. akcijski skupini za mobilnost pojavlja kot član v svetovalni vlogi, obenem pa zavzema stališča in predstavlja nekatere projekte. “Zanimivo je videti, kako take institucije delujejo v prizadevanjih, da bi izkoristile priložnost za krepitev stikov in prepoznavnost lastnih projektov,” je prepričana članica sveta Magdalena Christandl, ki prihaja z Južne Tirolske. Kolikšen je dejanski učinek njihovega mnenja, se mora še pokazati.

Mladi so se aktivno in vztrajno zavezali, da ideja o alpski vozovnici ne bi končala na političnem odstavnem tiru. Alpski teden 2016 v Grassauu/D so zato izkoristili kot platformo za prepričevanje predstavnikov Alpske konvencije in nosilcev odločitev o svoji ideji. Mladinski svet praznuje letos poleti petletnico svojega delovanja in si je z uresničitvijo ideje o vozovnici Interrail za mlade poklonil največje darilo.

Vir: CIPRA

(Visited 7 times, 1 visits today)