Slovenija na visokem 8. mestu pri doseganju Ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030

10. julija, 2018

Včeraj izdano poročilo o doseganju Ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 za leto 2018 z naslovom ‘Globalna odgovornost’, Slovenijo med 156 državami, v katerih merijo indeks doseganja ciljev, uvršča na visoko 8. mesto.

Poročilo, ki ga tretje leto zapored pripravljata združenje SDSN – Sustainable Development Solutions Network pod okriljem OZN ter fundacija Bertelsmann Stiftung, ponazarja vsakoletno stanje držav članic OZN pri doseganju 17 Ciljev trajnostnega razvoja. Slovenija pri skoraj vseh ciljih izkazuje trend izboljševanja.

Sloveniji pri doseganju globalnih ciljev sicer najbolje kaže pri odpravi ekstremnih oblik revščine, zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in dostopnosti do virov energije. Najmanj uspešni pa smo pri doseganju ciljev na področjih infrastrukture in industrije; zagotavljanju trajnostnih načinov proizvodnje in porabe; ukrepih za boj proti posledicam podnebnih sprememb ter pri uporabi in ohranjanju morja in morskih virov za trajnostni razvoj.

Kot izhaja iz poročila, zahteva doseganje ciljev trajnostnega razvoja globlje spremembe v izobraževanju, zdravstvu, rabi energije, prostorskem načrtovanju in uporabi informacijske tehnologije, kar med drugim zahteva tudi dobre vodstvene zmogljivosti vlad ter boljše sodelovanje zasebnega sektorja in civilne družbe ter njuno vpetost v pripravo javnih politik.

Napredek prepočasen, največji izziv podnebni ukrepi

Sodeč po podatkih, bodo med večjimi izzivi do leta 2030 uspešna implementacija podnebnih ukrepov, izboljšanje vodnih ekosistemov ter življenja na kopnem, kjer bo potrebno pospešiti in okrepiti prizadevanja držav, predvsem pri ohranjanju biodiverzitete. Napredek pri trajnostnih oblikah proizvodnje in potrošnje je prepočasen, najslabše rezultate pa dosegajo države z najvišjimi prihodki, ki obenem povzročajo negativne učinke drugim državam pri njihovem doseganju ciljev.

Vir: svrk

(Visited 14 times, 1 visits today)