5 idej za raziskovanje naravnih parkov po Sloveniji

25. maja, 2019
Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Letos Evropski dan parkov poziva k ponovni vzpostavitvi stika z naravo in poudarjanju naravnih zakladov, zaradi katerih so parki tako posebni. Mi pa smo za vas pripravili pet idej za obisk čudovitih parkov po Sloveniji.

Evropski dan parkov, ki ga je uvedla Evropska zveza naravnih in narodnih parkov (EUROPARC Federation) obeležujemo od leta 1999, in sicer na zavarovanih območjih po vsej Evropi. Njegov namen je ljudem približati naravo ter jih ozaveščati o pomembnosti naravnih lepot v zavarovanih območjih ter ohranjanja in trajnostnega upravljanja teh krajev.

5 idej za izlet

Triglavski narodni park, imenovan po Triglavu, najvišji gori in nacionalnem simbolu, zajema skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Največje bogastvo predstavljajo vode kristalnih barv in alpsko cvetje. Najbolj znani so smaragdna Soča, slapovi, doline, ki se globoko zajedajo v Julijske Alpe, pestrost poudarjajo težko dostopne soteske, korita, kraški pojavi in še posebej ledeniška jezera. Mogočni so tudi gozdovi, obsežne pašne planine, gorske trate in bajerji.

Krajinski park Goričko je slikovita kulturna krajina razpršenih kmetij v nizkem gričevju, na prehodu Alp in Panonske nižine. Mozaik travnikov, njiv, sadovnjakov, vinogradov in zaselkov se prepleta z vijugavimi potoki, obroblja pa ga gozd. Goričko je slovenski del parka treh dežel z Avstrijo in Madžarsko ter življenjski prostor evropsko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Kozjanski regijski park je obdan s Posavskim hribovjem, Kozjanskimi griči in obsoteljsko ravnico na vzhodu države. Javni zavod, ki upravlja park, je skupaj z domačini razvil tradicionalno sadjarstvo. Kozjanski park je s svojo razigrano krajinsko razgibanostjo in izjemno biotsko pestrostjo obiskovalcu zanimiv v vseh letnih časih.

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Krajinski park Kolpa, ki leži na skrajnem jugu države, se lahko pohvali z izjemno naravo, ki jo dopolnjuje bogata kulturna dediščina, zanimiva zgodovina in biotsko bogata reka Kolpa. Vzdolž mejne reke se razprostirajo tudi belokranjski steljniki z bogatim prepletom živalskega in rastlinskega sveta. Območje je znano tudi po velikih zvereh (medved, volk in ris).

Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info

Regijski park Škocjanske jame leži na matičnem krasu. Jame kot ključni naravni spomenik parka, ki s svojimi razsežnimi dvoranami in pravim podzemnim »kanjonom« nobenega obiskovalca ne pustijo hladnega. Od leta 1986 so uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine.

Foto: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Vir: MOP, Naravni parki Slovenije

(Visited 122 times, 1 visits today)