5.200 ton prehranskih izdelkov za socialno ogrožene

30. januar, 2017

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je s sredstvi iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020 nabavilo več kot 5.200 ton različnih prehranskih izdelkov, ki jih bosta Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas razdeljevala materialno in socialno najbolj ogroženim ljudem tekom celotnega leta.

Prejemnikom pomoči bosta obe organizaciji nudili tudi različne aktivnosti, ki krepijo njihove socialne veščine in jim pomagajo k boljši socialni vključenosti.

V dveh letih razedljenih 7.000 ton hrane

Ministrstvo pomoč iz Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020, skupaj z Rdečim križem Slovenije in Slovensko karitas, izvaja že vse od decembra 2014. Do sedaj je bilo razdeljenega cca 7.000 ton hrane. Pakete s hrano prejme letno cca 180.000 materialno in socialno najbolj ogroženih ljudi na več kot 370 razdelnih mestih po vsej državi. Tretjina prejemnikov hrane pa je bila vključena tudi v različne aktivnosti, ki prispevajo k njihovi bolšji socialni vključenosti, kot npr. svetovanje, delavnice, programi za krepitev socialnih veščin.

Slovenija kot primer dobre prakse v Evropi

Evropska komisija je Slovenijo prepoznala kot primer dobre prakse pri izvajanju teh aktivnosti in Slovensko karitas povabila na srečanje humanitarnih organizacij v Bruselj, na katerem je predstavila svoje delo, njihov projekt razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov pa je kot primer dobre prakse predstavljen tudi v brošuri, ki jo je Evropska komisija izdala v okviru Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

 

Vir: MDDSZ

(Visited 3 times, 1 visits today)