21. maj od nedelje naprej Evropski dan Nature 2000

19. maja, 2017
Cerkniško jezero (Foto: Aleš Fevžer, vir: slovenia.info)

V Evropi bomo 21. maj odslej praznovali kot evropski dan Nature 2000. Že letos bo ta poseben dan, namenjen naravi, zaznamovalo več sto lokalnih dogodkov in dejavnosti mrežnega povezovanja.

V Sloveniji je določenih 355 območij Nature 2000, katerih skupna površina je 7684 km2. Zajemajo 37,16 % površine Slovenije.

Z razglasitvijo evropskega dneva Nature 2000 je Evropska komisija izpolnila svojo prvo zavezo iz najnovejšega Akcijskega načrta za naravo, ljudi in gospodarstvo, ki je bil sprejet 27. aprila na podlagi temeljite ocene direktiv o pticah in habitatih.

Naslednje leto bodo podelili tudi nagrado Natura 2000

Prejšnji teden se je začel tudi nov krog tekmovanja za evropsko nagrado Natura 2000. Gre za še eno pobudo Evropske Komisije, katere namen je nagraditi odličnost pri upravljanju in promociji omrežja ter ozaveščati o območjih Natura 2000 in njihovih koristih za evropske državljane. Zmagovalci šestih kategorij nagrade bodo razglašeni na evropski dan Nature 2000 naslednje leto.

Omrežje varstvenih območij ima tudi pomembno gospodarsko vlogo

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ima tudi pomembno gospodarsko vlogo, saj poleg ohranjanja evropske naravne dediščine z ekosistemskimi storitvami, kot so shranjevanje ogljikovega dioksida, čiščenje voda in opraševanje, ter turizmom k BDP EU prispeva med 1,7 in 2,5 %.

 

Vir: Evropska komisija, Natura 2000

(Visited 90 times, 1 visits today)