11. državno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči

13. maja, 2017

Zaradi dolgoročnih koristi zgodnjega učenja prve pomoči, se je treba veščin nudenja prve pomoči in preprečevanja nezgod začeti učiti že v osnovni šoli in potem ta znanja v življenju obnavljati oziroma nadgrajevati, zato Rdeči križ Slovenije v sodelovanju s 56 območnimi združenji RKS vsako leto organizira in izvaja preverjanja usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči.

Prizorišče državnega preverjanja, 11. po vrsti, bo tudi letos Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS. Najboljših 10 ekip z regijskih preverjanj, ki so v preteklih tednih potekala po Sloveniji, bo 13. maja 2017 pokazalo svoje teoretično in praktično znanje prve pomoči.

Sodelovale bodo ekipe

  1. Ekipa PP OŠ Jurija Vege Moravče, RKS-OZ Domžale
  2. Ekipa PP OŠ Gornja Radgona, RKS-OZ Gornja Radgona
  3. Ekipa PP OŠ Toneta Tomšiča Knežak, RKS-OZ Ilirska Bistrica
  4. Ekipa PP OŠ Simona Jenka,  RKS-OZ Kranj
  5. Ekipa PP OŠ Vrhovci, RKS-OZ Ljubljana
  6. Ekipa PP OŠ Šmarjeta, RKS-OZ Novo mesto
  7. Ekipa PP OŠ Boštanj, RKS-OZ Sevnica
  8. Ekipa PP OŠ Majšperk, RKS-OZ Ptuj
  9. Ekipa PP OŠ Tone Okrogar, RKS-OZ Zagorje ob Savi
  10. Ekipa PP OŠ Petrovče, RKS-OZ Žalec

Na dobri tretjini vseh osnovnih šol v Sloveniji že od leta 2003 potekajo krožki Rdečega križa na nižji stopnji, ki se nato na višji stopnji preoblikujejo v krožek ekipe prve pomoči. Učenci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih, spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo in se naučijo pravilnega ukrepanja; izoblikujejo preventivno miselnost, ter se naučijo ukrepov za preprečevanje nezgod; razvijajo občutek za delo v skupini; sprejemajo mnenja drugih v skupini in nenazadnje razvijajo ustvarjalno mišljenje.

Osnovnošolske ekipe prve pomoči delujejo podobno kot članske. Njihovo usposabljanje vodijo učitelji/mentorji prve pomoči, ki kot prostovoljci vsaj eno leto aktivno sodelujejo v programu članskih ekip prve pomoči. V ekipi je 6 članov in ena rezerva, na preverjanjih pa pokažejo osvojeno teoretično in praktično znanje.

Rdeči križ Slovenije

(Visited 54 times, 1 visits today)