1. mednarodna konferenca učiteljev tujega jezika stroke v Rimskih termah

20. aprila, 2017

1. mednarodna konferenca učiteljev tujega jezika stroke bo od 18. do 20. maja  v Rimskih termah.  Konferenco prireja Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke.

“Ob tej priložnost želimo dejavnosti društva predstaviti širši slovenski javnosti ter ji obenem približati problematiko učenja in poučevanja tujega jezika stroke na srednji in terciarni ravni,” pravijo na društvu.

Mednarodna udeležba iz 25 držav

Več kot 150 predavateljev in predavateljic iz 25 držav sveta bo udeležence konference in širšo javnost seznanilo z raziskavami in primeri dobre prakse na področju: raziskave žanrov, leksikografije in terminografije, medkulturnih študij, jezikovne politike, informacijsko-komunikacijske tehnologije, snovanja učnih načrtov, metodologije poučevanja, snovanja učnih gradiv, ocenjevanja in evalvacije ter učiteljeve vloge, nalog in kompetenc.

Poseben pečat bodo konferenci dali štirje glavni govorci, uveljavljeni evropski strokovnjaki s področja tujih strokovnih jezikov.

20 let slovenskega društva

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika letos praznuje 20. obletnico svojega obstoja. “Ustanovljeno je bilo z namenom spodbujati večjo kakovost poučevanja tujega jezika stroke in pomagati pri profesionalni rasti učiteljev,” pravijo na društvu, ki danes šteje približno 70 članov, ki delujejo na različnih fakultetah ljubljanske, mariborske in primorske univerze ter na raznih drugih izobraževalnih ustanovah.

Društvo že več kot desetletje izdaja lastno, prosto dostopno znanstveno revijo Scripta Manent, priročnike za poučevanje tujih jezikov stroke, izvaja praktične delavnice ter sodeluje v domačih in mednarodnih strokovnih in znanstveno raziskovalnih projektih.

Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi

“V duhu naraščajoče internacionalizacije je cilj prve mednarodne konference, s katero bo društvo obeležilo svoj jubilej, utrditi sodelovanje z obstoječimi partnerji ter ustvariti nove povezave s širšo mednarodno skupnostjo raziskovalcev in učiteljev. S konferenco, ki bo potekala v Rimskih termah od 18. do 20. maja pod naslovom ‘Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja’, želimo raziskovalcem in učiteljem tujih strokovnih jezikov na visokošolski, višješolski in tudi  srednješolski ravni ponuditi priložnost za izmenjavo lastnih raznolikih raziskovalnih in pedagoških rezultatov, izkušenj ter mnenj,” še dodajajo organizatorji.


Več informacij o društvu: sdutsj.edus.si

(Visited 11 times, 1 visits today)