Za elektriko iz OVE in SPTE v devetih mesecih 96,6 milijona evrov

6. decembra, 2019
Foto: Pixabay

Po podatkih družbe Borzen, ki je zadolžena za izvajanje podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), je bilo v devetih mesecih letošnjega leta izplačanih za 96,6 milijona evrov podpor. To je za osem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za odstotek manj električne energije.

Povprečna višina izplačane podpore v obdobju od januarja do septembra 2019 je znašala 141,1 evra za megavatno uro (EUR/MWh) in je bila za sedem odstotkov manjša kot v enakem obdobju leta 2018. Kot pravijo na Borzenu, so razlog »nižje obratovalne podpore v letu 2019 glede na leto 2018 zaradi polovice višjih referenčnih tržnih cen v letu 2019«.

 

Proizvedli manj kot v istem obdobju lani

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3.867 proizvodnih naprav (teh je bilo osem več kot konec lanskega leta) s skupno močjo 415 megavatov (MW) je v devetih mesecih letošnjega leta znašala 684,5 gigavatnih ur (GWh), kar je odstotek manj kot v enakem obdobju lani. Največ elektrike iz OVE smo v tem obdobju proizvedli v sončnih elektrarnah, za kar je bilo namenjenih tudi največ podpor. Povprečna višina podpore je v teh devetih mesecih znašala 141,1 EUR/MWh.

V obdobju med januarjem in septembrom letos so tako skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajočo proizvodnjo električne energije (v GWh) za sončne elektrarne znašala 53,9 milijona evrov za proizvodnjo v višini 226,4 GWh, za SPTE na fosilna goriva 17,8 milijona evrov za proizvodnjo v višini 209,4 GWh, za elektrarne na biomaso 12,9 milijona evrov za proizvodnjo v višini 92,3 GWh, za bioplinske elektrarne 7,1 milijona evrov za proizvodnjo v višini 61,7 GWh, za hidroelektrarne 3,3 milijona evrov za proizvodnjo v višini 76,9 GWh, za vetrne elektrarne 0,2 milijona evrov za proizvodnjo v višini 4,6 GWh ter za druge naprave 1,4 milijona evrov za proizvodnjo v višini 13,1 GWh.

Kot pravijo na Borzenu, so v letošnjih devetih mesecih zabeležili za 17 odstotkov večjo proizvodnjo iz vetrnih elektrarn v primerjavi z istim obdobjem lani, za 10 odstotkov večja iz biomasnih elektrarn, za pet odstotkov iz sončnih elektrarn in za štiri odstotke večja iz SPTE enot. Zmanjšala pa se je proizvodnja iz bioplinskih elektrarn (za 27 odstotkov) in iz hidroelektrarn (za 17 odstotkov).

(Visited 34 times, 1 visits today)