Mladim prijazne občine od letos še Jesenice, Radovljica, Koper in Novo mesto

6. decembra, 2016

<![CDATA[Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije je danes, že peto leto zapored, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja podelil certifikate Mladim prijazna občina za obdobje 2016–2020.

Priznanje so si letos prislužile Občina Jesenice, Občina Radovljica, Mestna občina Koper in Mestna občina Novo mesto.

Rozana Mužica, direktorica Inštituta za mladinsko politiko, nam je ob tem povedala, da ima trenutno certifikat 28 slovenskih občin: “Pot je še dolga, da bi celotna Slovenija dobila certifikat, vendar to niti ni namen. Namen je, da spodbujamo občine k uvajanju ukrepov za mlade in nagrajujemo tiste, ki jih že izvajajo.”

Zanimivost: 
V naši celoletni anketi ste med občinami, kjer je najbolje poskrbljeno za mladostnike, izbrali Mestno občino Velenje, Občino Žalec in Občino Mirna (vsako v svoji kategoriji).

6 občin podaljšalo certifikat

Letošnja novost je, kot še pove Mužica, podaljševanje certifikatov – občinam, ki so jih prideobile leta 2012, so se namreč letos iztekli, a jih je vseh 6 certifikat podaljšalo. To so Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Občina Krško, Občina Radlje ob Dravi in Mestna občina Velenje.
Novost se kaže predvsem v tem, da občine, nosilke certifikata Mladim prijazna občina, za potrebe podaljšanja veljavnosti certifikata pregledajo rezultate izvajanja posameznih ukrepov v preteklih štirih letih in se zavežejo k novim kazalnikom uspešnosti izvajanja posameznega ukrepa, ki jih bodo dosegale v obdobju podaljšane veljavnosti certifikata.

stanovanjska problematikaInovativno reševanje stanovanjske problematike

Kot konkretne ukrepe, ki jih spodbujajo, sogovornica izpostavi bolj inovativne ukrepe, in sicer predvsem v luči reševanja bivalne problematike, torej kako do prvega stanovanja, ter ukrepe s področja izobraževanja, prve zaposlitve mladih, mladinskega organiziranja.
“En tak konkreten primer je denimo Občina Trbovlje, kjer je neko podjetje v dolgoročno uporabo podarilo prostor mladinskemu centru. Ti so ga prostovoljno in s pomočjo prispevkov drugih podjetij predelali v stanovanje in to stanovanje dali mlademu paru,” ponazori s primerom Rozana Mužica.


Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe, usmerjene v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.
 
V.B.
 
 ]]>

(Visited 121 times, 1 visits today)